Service

PLUS PROGRAM

 
 1. Các khoá học tiếng Anh Thương mại (Business English) của Cleverlearn kết hợp một số những ý tưởng thú vị từ thế giới thương mại với hướng tiếp cận dựa trên hoạt động giao tiếp. Mỗi bài học đều dựa trên chủ đề, làm việc theo nhóm và nghiên cứu các trường hợp thực tế. Thông qua khoá học, học viên được khuyến khích sử dụng những kinh nghiệm và quan điểm riêng của mình để thảo luận, chia sẻ tối ưu hoá kiến thức thu lượm được từ bài học.

  Cấu trúc khóa học

  Có 4 cấp độ (từ Elementary-Upper Intermediate), mỗi cấp độ là 72 giờ,

 2. Mục tiêu khóa học

  Các khoá học Tiếng Anh Thương Mại của Cleverlearn kết hợp một số những ý tưởng thú vị từ thế giới thương mại với hướng tiếp cận dựa trên công việc. Mỗi bài học đều dựa trên chủ đề, làm việc theo nhóm và nghiên cứu các trường hợp thực tế. Thông qua khoá học, học viên được khuyến khích sử dụng những kinh nghiệm và quan điểm riêng của mình để thảo luận, chia sẻ tối ưu hoá kiến thức thu lượm được từ bài học.

  Quy trình đăng ký nhập học

  Học viên phải tham gia bài Kiểm tra đầu vào với giáo viên bản ngữ để xác định trình độ Anh ngữ hiện tại của mình. Bộ phận Tư vấn Cleverlearn sẽ tư vấn khoá học phù hợp với trình độ của học viên.