Service

VAS Summer Camp Trip to Vung Tau 2015

Nằm trong Khóa Hè khám phá 2015, chuyến cắm trại 2 ngày 1 đêm tại Vũng Tàu đã mang đến cho học sinh VAS những kỷ niệm khó quên. Chuyến đi cũng là dịp các em củng cố lại các kỹ năng, có thêm những trải nghiệm sống mới mẻ qua các hoạt động nhóm và lãnh đạo, thi thố tài năng, đốt lửa trại, ...