American Community Program

American Community Programs tham gia và đóng góp vào sự phát triển chung của Thế giới, thu hẹp khoảng cách, vượt biên giới các quốc gia, văn hoá và con người thông qua các dịch vụ học tiếng Anh siêu việt cho người học trên toàn thế giới.

American Community Programs đang tham gia mạnh mẽ vào thị trường Châu Á với việc mở rộng các trung tâm đào tạo Anh ngữ, kêt hợp toàn diện phương pháp học của ACP và ứng dụng thực tiễn các công cụ, dịch vụ học dựa trên công nghệ của mình. Các trường đào tạo Anh ngữ của ACP cung cấp một nền tảng thật sự nhằm thể hiện, nâng cao tính hiệu quả và khả thi của phương pháp ACP.

ACP (American Community Programs) là tổ chức giáo dục có chi nhánh tại Hoa Kỳ, chuyên tổ chức các chương trình du học dài hạn và ngắn hạn cho học sinh và sinh viên các nước đến Hoa Kỳ